2021-06-04

Dokapitalizacija

Dokapitalizacija je vrsta reorganizacije podjetij, ki vključuje bistvene spremembe v strukturi kapitala podjetja. Dokapitalizacijo lahko spodbujajo številni razlogi. Običajno se velik del lastniškega kapitala nadomesti z dolgom ali obratno. Primarni namen dokapitalizacije je predvsem ta, da se izboljša struktura in dobičkonosnost kapitala ter vse kar je povezano z njim.

Dokapitalizacija banke

Veliko bank se srečuje z dokapitalizacijo. Če je gospodarska kriza in propade več podjetij, pa nastane velik problem, saj v banki zmanjka denarja oziroma kapitala. Takrat mora banka najti nekoga ki ima veliko denarja oziroma kapitala, da banki ponovno pomaga priti na zeleno vejo. Svoj denar vloži v banko, doda kapital, in tako postane delni lastnik banke, jo dokapitalizira. Kot lastnik banke ima seveda tudi različne ugodnosti. Dokapitalizacija tako popravi poslovanje.

Dokapitalizacija banke je nujno potrebna skoraj pri vseh bankah, saj drugače banke ne bi tako zelo dobro poslovale, saj nekateri ljudje ne odplačujejo svoje dolgove in tako spravljajo delovanje banke v minus zato se dokapitalizacija imenuje tudi, kot rešitev poslovanja.

Dokapitalizacija podjetja

Velikokrat se podjetje zaradi nepremišljenega poslovanja in naglih odločitev znajde v minusu in tik pred zaprtje. V tem primeru podjetje nujno potrebuje dokapitalizacijo podjetja. Prav tako kot v banko bi lahko nekdo svoj denar vložil v podjetje v težavah in postal solastnik podjetja.

Če se nekdo odloči, da bo podjetju pomagal z dokapitalizacijo je potrebno pred vložitvijo denarja opraviti oziroma podpisati in urediti določene listine iz katerih je jasno razvidno, da bo oseba potem uradni solastnik tega podjetja. V pogodbi oziroma uradni listini mora biti navedeno kdo je opravil dokapitalizacijo, koliko denarja je prispeval, kdaj ga je prispeval, prav tako pa morajo biti natančno določeni pogoji poslovanja, ter kaj osebi sploh pripada glede podjetja, ter kakšno vlogo ima vlagatelj glede odločanja o podjetju oziroma o njegovem poslovanju. Takšne stvari v večini primerov urejajo odvetniki in notarji, ki poskrbijo za legalno dokapitalizacijo.

Dokapitalizacija je tako za podjetja in banke včasih edina rešilna bilka.