2021-03-25

Nujna prijava patenta

Prijava patenta je najboljša izbira za registracijo svoje blagovne znamke in njenega logotipa. S tem postopkom preprečite, da bi se nekdo drug okoriščal na vaše ime z vašo blagovno znamko. Ko opravite prijavo patenta ste samo vi uradni lastnik te blagovne znamke in njenega loga, kar pomeni, da lahko s polnim dovoljenjem upravljate z njo kar želite.

Kako in kje je možno prijaviti patent za blagovno znamko in logotip?

Prijava patenta je možna tako v tujini in na uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Ob prijavi patenta je potrebno izpolnjevati določene pogoje, da se lahko blagovna znamka ali pa storitev registrira. Urad Republike Slovenije preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Po ugotovitvi se urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino odloči ali bo dovolilo prijavo. Če je vse urejeno, potem urad Republike Slovenije objavi v svojem uradnem glasilu. 

Prijava patenta je nujna oziroma priporočljiva, saj se tako prepreči uporaba imena znamke in storitve brez dovoljenja lastnika. Pri prijavi patenta je potrebno plačati tudi določeno pristojbino. Ta cena je odvisna od različnih faktorjev. 

Prijava patenta pa je možna tudi drugod v Evropi, če bi morda želeli širiti  ime svoje blagovne znamke še izven Slovenije.  Prijava patenta v tujih državah ima nekoliko drugačne pogoje, kot pa Slovenija. Prijava patenta je v tujih državah možna na tri načine, ki so evropska prijava znamke, mednarodna prijava znamke po Madridskem sporazumu in nacionalna prijava znamke. Pri prijavi znamke je potrebno plačati tudi pristojbino, ki znaša od 100 evrov naprej. 

Trajanje lastništva patenta

Patenti imajo določeno dobo lastništva. Doba lastništva, ki se jo prejme ob registraciji na uradu traja 20 let. Po dvajsetih letih je potrebno patent ponovno registrirati oziroma podaljšati lastništvo. Lastništvo se lahko podaljšuje za dobo petih letih. 

Obstaja pa tudi možnost, da se patent registrira za obdobje desetih let.