2021-05-19

Z meritvijo električnih inštalacij preprečimo nesreče z veliko materialno škodo

Električne inštalacije morajo biti pravilno položene tako z vidika strokovnosti kot tudi varnosti. Površnost pri tem se nam lahko hitro maščuje, saj so posledice lahko ogromne. V najslabšem primeru lahko pride do velike materialne škode, ali pa je to celo smrtno nevarno. Zato je meritev električnih inštalacij obvezen postopek, ki se ga mora opraviti predno se vselimo v nov objekt, ob večjih renovacijah in spremembah električnih inštalacij.

Meritev električnih inštalacij po strogih standardih

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije narekuje, da je potrebno poleg prvega pregleda izvajati tudi občasne periodične preglede. Ti ne smejo biti daljši kot so določeni v pravilniku. Priporočljivo je, da se takšna meritev električnih inštalacij izvaja v obdobju, ki ni daljši od 16 let, obvezno pa ob vsakem popravilu in rekonstrukciji. S tem poskrbimo za pravočasno odkrivanje napak in zmanjšamo tveganje za pojav požara ali okvare električnih naprav, ki so priklopljene na električno omrežje.

Z meritvijo električnih inštalacij do varnega in zanesljivega delovanja naprav

Ta isti pravilnik vsakemu lastniku stanovanjske stavbe narekuje tudi varno delovanje električnih inštalacij in naprav. Zato morajo lastniki poskrbeti za pravilno in pravočasno izvedbo meritev električnih inštalacij, ki so nujno potrebne za vzdrževanje celotnega sistema. Pri tem je pomembno, da jih izvajajo izključno usposobljeni in za to kvalificirani elektroinštalaterji, saj tovrstne meritve veljajo za zahtevno opravilo, pri katerem je potrebno upoštevati ogromno varnostnih ukrepov. Preverite ponudbo na https://www.elektro-drevensek.si/index.php/meritev-elektricnih-instalacij.

Z meritvijo električnih inštalacij pa ne preprečimo le škode, ampak poskrbimo tudi za dolgo življenjsko dobo vseh naprav. Ne smemo pozabiti, da s tem preprečimo tudi morebitni električni udar, prekomerno segrevanje elementov električnih inštalacij, vžig, nevarnost prekinitve napajanja, in druge nevarnosti. Prav tako pa meritev električnih inštalacij poskrbi za zanesljivo in kakovostno dobavo električne energije brez večjih tehničnih motenj. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na vse zahteve, ki se morajo upoštevati že pri projektiranju.